27.09.2021. Ponedeljak

 
2_2.jpg
AP Vojvodina
2_2.jpg
Grad Subotica
BIOGRAFIJA

CURRICULUM VITAE (English) - ÖNÉLETRAJZ (magyarul)

7_1.jpgIME I PREZIME: ROBERT ČORDAŠ
POL: muški
DATUM RODENJA: 28.decembar 1961.
MESTO RODENJA: Svilojevo, Apatin, Srbija.
BRAČNO STANJE: neoženjen.
ZANIMANJE: Inspektor Zaštite životne sredine i katastar zagađivača na teritoriji grada Subotica
TRENUTNO RADNO MESTO: Grad Subotica, 24000 Subotica, Trg Slobode 1.

 

OBRAZOVANJE:
2011 g. Odbrana doktorske disertacije na Fakultetu za biofarming Bačka Topola, Megatrend univerziteta, Beograd.
Naslov disertacije: „Mogućnosti razvoja agro-ekološkog turizma u Vojvodini"
Doktor biotehničkih nauka.
2005 g. Odbrana magistarske teze na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu na smeru: Menadžment i ekonomika industrijskih preduzeća.
Naslov teze: "Ekonomski aspekti zaštite ekosistema na teritoriji opštine Subotica — sa posebnim osvrtom na vodni režim".
Magistar Ekonomskih nauka.
1995 g. Državni ispit.
1981 -`86 g. Studije na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
Diplomirani inžinjer tehnologije, neorganskog smera.
1980 -`81 g. - Vojska.
1976  -`80 g. - "Lazar Nešić" Srednja hemijska škola u Subotici, - odlična ocena.
1968 -`76 g. - Osnovna škola "Kiss Ferenc"- Svilojevo, - odlična ocena.

RADNO ISKUSTVO:

2014 - Izvršilac za parećnja stanja životne sredine grada Subotica., vodim katastar zagađivača grada.
1995 -`14 g. Gradski inspektor za Zaštitu životne sredine Grada Subotica
1. Ekspert za emisijske i imisijske vrednosti štetnih polutanata u vazduhu,
2. Ekspert za postavljanje monitoring sistema za kontrolu kvaliteta vazduha,
3. Kontrola visine nivoa buke.
1987 -`92 g. - Tehnolog u proizvodnji veštačkog đubriva, tečnog đubriva, neorganskih kiselina i soli u H.I. «ZORKA» Subotica.
1993 -`95 g. - Direktor proizvodnje u istoj fabrici.


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI:

Dr Robert čordaš, Mogućnosti razvoja Ekološkog turizma u Vojvodini.
III. Naučni skup sa medunarodnim učešem.    
8-9. jun 2013 Subotica.
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Visokoškolska jedinica u Subotici.

Mr Robert Čordaš: Mogućnosti agroturizma na teritorijama pored zaštićenih prirodnih dobara u Vojvodini.
XXI. Naučno — stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije.
29.09 - 02.10, 2010, Neum. Zbornik sažetaka, strana 182.

Mr Robert Čordaš, i drugi: Tourism as a factor of economic valution and protection of natural heritage.
XIII. International Eco-Conference, 23-26. septembar 2009,`Novi Sad, Serbia.
 Zbornik radova, strana 341.

M.A. Robert Čordaš: The model of Agro — ecological tourism development.
State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pit minings, 24-25. april 2008, Beigrade Vrujici Spa. Thematic proceedings, pages 324.

Mr Robert Čordaš: Odnos ekonomije i životne sredine.
VI. Međunarodna Eko Konferencija, 21-24. septembar 2005, Novi Sad, Serbia. Zbornik radova, knjiga II., strana 223.

JEZICI KOJE KORISTIM:

Mađarski / maternji jezik,
Srpski / tečno,
Nemački / pasivno znanje,
Engleski / srednji nivo.

HOBI:

šetanje u prirodi, čitanje, gledanje filmova, putovanje.

POZNAVANJE INFORMATIKE:

koristim WINDOWS pogramski paket

OSTALO:

- vozačka dozvola (1979),
- levoruk,
- nepušač.

REFERENCE:

- György Székesy, Potpredsednik privredne komore Seveme Bačke, dipl.ing.tehnologije 24000 Subotica, Engelsova br.5.
- Attila Takács dipl.ing. građevine 24000 Subotica, štrosmajerova br.12.