18.10.2021. Ponedeljak

 
2_2.jpg
AP Vojvodina
2_2.jpg
Grad Subotica
Članci
Šta je pravi odgovor, ako je ulog budućnost naše planete?

Neko je ovako odredio razliku izmedu čoveka optimiste i čoveka pesimeste: optimista kaže: "Prema meni po najboljim mogućnostima ovo je neljoblji svet." Na to pesimista odgovori:"Na žalost čini mi se da je u pravu."

Nikada nije bila vođena tako žestoka polemika o stanju životne sredine, o stvarnim ili umišljenim krizama, kao što se to čini u sadašnjem vremenu. Da li možemo posmatrati našu prirodu kao kulturno istorijsko naslede, koje sada ugrožavamo maksimalno sa našim načinom eksploatacije prirodnih dobara? Da li smo spremni da promenimo način iskorišcavanja ovih dobara? A moguće je da zaštitari prirode samo stvaraju halabuku oko toga i potcenjuju moć prirode u samoobnovi i moć prilagođavanja čovečanstva? Da li stvamo treba da se brinemo zbog izumiranja nekih vrsta životinja i biljaka? Da li možemo da nademo nove izvore energije ili one koje nestaju zameniti sa nečim novim?

Sada kada ne moramo da se plašimo zbog globalne nuklearne katastrofe u žižu svetlosti dolazi održavanje naše planete. Ove su početne teze knjige Norman Myersa i Julian Simona, koji se drže dva totalno suprotna stava.

Julian L. Simon je profesor poslovnog života na univerzitetu Meylend u. 1990 je dobio jednu poznatu opkladu od 10 godina, gde je tačno procenio da cena pet sirovog metala na svetskoj berzi u periodu 1980 -1990 opasti. Sa time je želeio dokazati da imamo sve više sirovina u današnjem vremenu.

Norman Myers je naučnik ekoloških nauka, vanredni profesor na Oxfordu, član akademije nauke Sjedinjenih država i počasni član Svetskog fonda za zaštitu prirode.

Julian Simon o tome priča da bogatsvo prirode već počinje da bude blagostanje i da Naše stanje na Zemlji samo se poboljšava. Jednom je Franklin Delano Roosevelt je rekao u svom govoru.»Jedina stvar od cega treba da se plašimo je sam strah.» Ovakvo samouverenje se oseca kod Simona. Njegov stav je da snalažljivost covecanstva i njegova moc prilagodavanja su naša najveca snaga, sa kojom možcmo da prihvatimo moguc nosti i da na sve izazove možemo naci rešenja.

Norma Myers kaže da smo svedoci jedne ekološke degradacije, koji ce biti izvor potencijalnih katastrofe. Sarno još nekoliko sekundi imamo do ponoci i ovi zadnji sekundi udara sata nama znace eroziju, raspad životnih sistema na planeti, izumiranje vrsta kao i materijano i mentalno osiromašenje ljudske rase . Myers kaže: «Tako radimo da smo mi sami Bog.» i mi cemo platiti i cenu ovakvog ponašanja. Ali možemo sami sebe da zaustavimo.

Razlika u stavovima Myersa i Simona već prelazi tu činjenicu da Simon se drži matreijalnih stvari i mogućnost produživanja životnog veka čovečanstva . Dok Myers fokusira na mehanizme ponovnog prikopčanja biogeofizičke sisteme u održive sisteme.

Pristup i prilaz rešavanju problema se isto razlikuje. Myersov pristup je organican, dok Simonov je mehaničan.  Simonov je mehaničan.

Nastojat ću da u sledeća dva članka opišem njihove stavove o Našoj budućnosti i da svi mi imamo svoj nekako čvršći stav o vezi našeg pristupa ekološkim problemima u globalnom kao i u lokalnom nivou.